همیاران باشگاه

برگزاری دقیق و باکیفیت کلیه تورها و مسافرتهای برگزار شده در ویسمن میسر نبود مگر با همیاری کارگزاران ،راهنمایان، رانندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ما را در برنامه ریزی و برگزاری این تور ها یاری رساندند. یاری این عزیزان در برگزاری تورها همیشه نقطه قوت سفرها در ویسمن و باشگاه همسفران بوده و خواهد بود. تجربه ، تخصص وعشق به کار سه ویژگی همه همیاران باشگاه همسفران است که با انرژی سرشارشان همیشه یاری گر باشگاه بوده اند.باشگاه همسفران همیشه به یاری خالصانه این همیاران خود افتخار کرده و به جمع همیاران کارآزموده خود میبالد. از دیروز تا فرداها...

# باهم باشیم