جستجو
آنکارا  Ankara

آنکارا Ankara

آنکارا (در قدیم: آنقره) پایتخت و پس از استانبول دومین شهر[...]

باکو Baku

باکو Baku

باکو عروس قفقاز، سرزمین باد