جستجو
آنکارا

آنکارا

آنکارا (در قدیم: آنقره) پایتخت و پس از استانبول دومین شهر[...]

باکو

باکو

باکو عروس قفقاز، سرزمین باد